Payas Municipality
 
Visual identity, urban furniture, wayfinding system and promotional product design for Sokollu Kulliyesi.
Concept emphasize the geographic and historical potential of city and local identity.  
 
Payas Belediyesi
 
Tarih boyunca coğrafi konumu sayesinde ticaret yolları üzerinde bir durak olan Payas ilçesi, günümüz şartlarında da limanı ve sanayisi ile benzer konumunu sürdürüyor. Payas ilçesi, demir-çelik sanayisi yanında tarihi ve doğal yapısını korumayı başarırken, geleneksel duruşunun yanında modern bir kimliğe sahip olmayı hedefliyor.
Mimar Sinan yapısı olan Sokollu Mehmet Paşa Külliyesinin sade bir uslupta tasarlanmış bir mevzi yapısı olarak tarihteki eski işlevine benzer bir senaryoda hayata geçmesi hedefleniyor. 
Bu amaçla, Payas Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı startejik danışmanlığında gerçekleşen kent kimliği çalışması kapsamında, kente sembol olacak Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'nin kurumsal kimlik ve kent mobilya tasarımları çalışılmıştır.
 
Bu çalışmada, kurumsal kimlik tasarımında mimariye referans veren revak silüetinden yola çıkılıyor ve halkın dilinde kısaca Sokollu Külliyesi olarak anılması düşünülerek tipografik ögelerin hiyerarşisi kurgulanıyor. Ayrıca, mimarinin kesişimli tonoz yapısından referans alınarak tasarlanan desen çalışması kurumsal kimliğin güçlü bir görsel elemanı oluyor ve külliye içi mobilya, tekstil, eşŸantiyon ürün çalışmalarında dekoratif bezeme olarak karşımıza çıkıyor.
Yerel üretim ile gerçekleştirilebilen, kent kimliğŸini yansıtan görsel ve işlevsel kent elemanları mevcut ihtiyaçlar doğŸrultusunda kent mobilyaları, külliye içi hareketli mobilyalar, yönlendirme ve bilgilendirme tabela tasarımları hayata geçiriliyor.
Kent mobilyalarında, kentin ve küliyenin ortak karakteri olan kesişim teması ele alınıyor. Yerel üretim ile uygulanabilmesi ve kentin karakteristik yapısını temsil amaçlı metal levha malzeme ve masif ahşap kullanılması ile, kontrast teması malzeme seçiminde de vurgulanıyor. Genel tasarım kriteri, kentin gelişimi ve yarını ile dengesinin birbiri ile ilişŸkisi olduğŸu kadar, Payas Belediyesi'nin kurumsal kimliği ile de aynı ifade dilini yansıtabiliyor. Bu sayede, kent mobilyası tasarımı ile kente görsel bir değer kazandrılmış oluyor.
Yönlendirme Sistem Tasarımı: Ömer Sarı - Sevil Çeten

Watch others...

Back to Top